ĐHSPKT Hưng Yên Trung tâm Hưng Yên Aptech TestOnline


SẢN PHẨM PHẦN MỀM THI & QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TESTONLINE

Phiên bản: TestPro Online 5.0.2 Build No.29092014 (Có gì mới)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sản phẩm này là một thành phần trong bộ sản phẩm "Giải pháp phần mềm trường học"
đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả ngày 20 tháng 5 năm 2009, số: 1465/2009-QTG tại cục bản quyền.
Nghiêm cấm mọi hành vi bán hoặc phân phối khi chưa được sự đồng ý của nhóm tác giả.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Các thành viên tham gia phát triển:
1. Th.S Nguyễn Minh Quý (Điều hành chung dự án và cung cấp giải pháp xử lý ảnh)
2. Th.S Hoàng Trọng Thế (Thiết kế và quản trị dự án TestOnline)
3. Cử nhân Nguyễn Thành Đạt (Lập trình viên)
4. Cử nhân Dư Anh Quý (Lập trình viên)
5. Kỹ sư Nguyễn Văn Định (Lập trình viên)
6. Kỹ sư Nguyễn Văn Huân (Lập trình viên)
7. Kỹ sư Nguyễn Minh Tiến (Lập trình viên)
8. Kỹ sư Trần Văn Hiếu (Lập trình viên)
9. Và tập thể Khoa CNTT- ĐHSPKTHY.


Hướng dẫn đăng ký bản quyền